งบทดลองรายเดือน

>> งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560

>> งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560

>> งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

>> งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1/1 หมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณี 74120 โทรศัพท์ 034-853817 โทรสาร 034-882347email: banphaeo_industrial@hotmail.com