หลักสูตร อบรมผู้ขอและผู้ต่อใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เมื่อผู้เรียนผ่านการอบรมภาคทฤษฎีกับทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว  ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมทันที  แล้วนำไปแสดงต่อสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอสอบภาคปฏิบัติต่อไป (หนังสือรับรองมีอายุ 6 เดือน ) อบรมทุกวันอาทิตย์  

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์       จำนวน 5 ชั่วโมง    ค่าอบรม  400 บาท
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์       จำนวน 5 ชั่วโมง    ค่าอบรม  600 บาท
3.  ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์      จำนวน 1 ชั่วโมง    ค่าอบรม  100 บาท

เอกสารการสมัครอบรม
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน  1 ฉบับ
2.  สำเนาใบขับขี่ใบเดิม                   จำนวน  1 ฉบับ

วันเวลา สถานที่ อบรม
อบรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น.
สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว  อาคาร 6   ชั้น 1  แผนกช่างยนต์   ห้องบรรยาย

เงื่อนไขการอบรม
1. เปิดรับสมัครทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.  ณ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
2. ผู้อบรมต้องจองคิวการอบรม  โดยเดินมาที่งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว หรือโทรศัพท์จองคิวที่เบอร์ 034-853817
3. ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในวันอบรม เช่น ไม่สวมรองเท้าแตะ ,กางเกงขาสั้น,  เลกกิ้ง เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการอบรม

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
Banphaeo  Industrial  And  Community  Education  College
1/1  หมู่ 3  ต.เจ็ดริ้ว  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์ 74120
โทรศัพท์ 034-853-817  โทรสาร 034-882-347  อีเมล  Banphaeo_industrial@hotmail.com

@copyright 2018 by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว